Kontakt

Friday
TX Group AG
Werdstrasse 21
8004 Zürich


Tel. Redaktion
044 248 68 68

E-Mail
redaktion@friday-magazine.ch

www.friday-magazine.ch

www.20minuten.ch